min historia

mickan sandelin

Jag är en konstnär i själ och hjärta – tillbringar det mesta av min tid i studion.
Målandet och min existentiella väg har blivit samma sak med tiden.
Äventyret går ständigt vidare på nya spännande vägar…

min historia
Jovis Ateljé står ständigt där för mig som en utmaning och väntar med nya magiska äventyr att utforska….
Mickan Sandelin
Konstnär
skript och storytelling

Konstnärens sanna väg är att utforska de två världarna och skapa en övergång…

01

tes – den dualistiska givna världen

Detta är den vanliga givna världen – polariserad och i kaos. Kännetecknas av infantil ego och partsintressen – tanke – emotion och vilja – kollektivism – relativism – funktion och sensationer. Faktabitar och kunskap utan sammanhang – rollspel – skript och teater – livet som ett spel och pyramidspel – ett begränsat spel i relation till människans sanna potential.

02

antites – den holistiska världen

Konstnärens sanna flöde  som hanterar sammanhang och skapar visdom och mening. Kulturen här är snarare jonglering med bollar än att spela ett begränsat spel där någon skall vinna. Merit och förmåga är en förutsättning men allting är i en dynamisk process och ansluter till allting annat.

Konstnärens sanna mission är att träna denna holistiska förmåga och i grunden göra sig själv och allting annat till ett konstverk i förvandling.

03

syntes – övergången

Syntesen är bryggan mellan dessa båda världar – den långa mörka stigen genom skogen – The Secret Garden – Monomythen – The Heroe´s Journey.

Här spränger man sina gränser av den givna världens trånga rollspel och teater och ger sig ut i  okänd terräng för att sedan komma tillbaka förvandlad.

Dessa Monomyth-resor gör man löpande och för varje resa blir det enklare att genomföra.

monomyth

Konstnärens Mission

Vardandet i den Holistiska Världen – utveckla sin förmåga
Verka främst i Övergången – inspirera och visa på nya vägar att bryta matrixet
Vara kvar även i den Dualistiska Världen – inte överge de som ännu inte hittat sin historia och sitt äventyr

tes – den dualistiska givna världen
syntes – övergången
antites – den holistiska världen

En ny Monomyth börjar nu helt klart för mig. De senaste åren har varit och är en övergång till något helt nytt.
Jag följer med i processen och i en förvandling som motsvararar tidens krav.
Det som var fasar nu ut och framtidens kulturkrav fasar snabbt in.
Om bara några år kommer vi vara på ett helt nytt ställe och det nya måste vi skapa själva.
Det är inte så mycket att följa vinden det handlar om nu….som att vara den….
Jag målar mig fram… utforskar existentiellt… initierar nya saker som kommer bygga min nya historia – som jag  är…
Äventyret bygger konstverket som är jag i förening med min omgivning.
Vi ses där…

Mickan Sandelin

“Life is pretty simple: You do some Stuff. Most fails. Some works. You do more of what works.
If it works big, others quickly copy it. Then you do something else.

The Trick is the doing something else.”

– Leonardo da Vinci